Tuesday, October 20, 2009

Apel la sponsorizare pentru educatie

Introducere
EAP - Electronică Aplicată este un proiect educațional ce a fost dezvoltat pe parcursul a 15 luni, devenind un proiect de amploare ce implică o echipă organizatorică de 6 oameni și peste 110 participanți pentru semestru în curs.
Este vorba despre un laborator experimental, un mod complementar de organizare a laboratoarelor la una din cele mai grele materii din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Desfășurare
În cadrul laboratorului studenții învață cum să realizeze fizic montaje electronice.
Temele alese sunt teme cu funcționalități directe, una din ideile din spatele laboratorului dfiind aceea de a arăta studenților cum pot realiza circuite practice, ale căror rezultate sunt directe, "palbabile". Astfel de circuite includ: senzor de lumină, alimentator 5V de la baterie de 9V, senzor de temperatură, sumator pe 4 biți și altele.Toată piesele și consumabilele sunt puse la dispoziția studențiilor gratuit.
La sfârșitul laboratorului, studenții iau acasă montajele realizate.
Laboratorul dispune de aparatură modernă, nouă, parțial achiziționată din fonduri UPB, parțial din fonduri proprii, parțial dintr-o sponsorizare (http://danielrosner.blogspot.com/search/label/SPONSORIZARE).

Rezultate
Rezultatele pot fi cel mai bine ilustrate din prisma feedback-ului primit de la studenţi.
Creșterea numărului de participanți nu a avut la bază o campanie de marketing agresivă, ci un sistem de promovare bazat pe studenții din semestrul trecut, care au transmis colegilor păreri foarte pozitive despre laborator. Astfel:
În semestru I - 2008-2009 am avut aproximativ 30 de studenți.
În semestru II - 2008-2009 am avut aproximativ 60 de studenți.
În semestru I - 2009-2010 avem 110 studenți.

Situața actuală
În momentul de față avem un număr de 110 studenți, o creștere substanțială față de 60 cât proiectasem inițial.
În ciuda sprijinului oferit pentru achiziționarea de piese și de aparatură de domnul profesor Nicolae Cupcea și de domnul administrator Gheorghe Arsene - cărora țin să le muțumesc pe această cale - din cauza faimosului sistem birocratic românesc de achiziții nu o să avem toate piesele și uneltele necesare la timp.
Astfel, în acest moment suntem în situația în care pentru a continua laboratorul am fost obligați practic de circumstanțe să cumpărăm piese din banii fonduri proprii. Evident, există o limită în care putem să cumpărăm noi piesele. Drept urmare, ajutor din industrie ar fi mai mult decat bine venit.

Apel la sponsorizare - Dacă cunoașteți o firmă care ar face o sponsorizare pentru educație, vă rugăm informați-ne:


No comments: